प्रकृतिको कुचिकारको रुपमा रहेका लोपोन्मुख पंक्षी गिद्धबारे जानकारी

May 04, 2017

थाहा पाई राखा: गिद्धले मानिस भन्दा ८ गुणा टाढासम्म देख्न सक्दछन्् र सिनोको खोजीमा ३ सय कि.मी. टाढासम्म उड्दछन् ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter