मदन पुरस्कार

September 22, 2017

एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा निस्किएका उत्कृष्ट कृतिहरू मध्ये एक कृतिलाई मदन पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। मदन पुरस्कार -२०७३ घनश्याम कँडेलको ‘धृतराष्ट्र लाई प्रदान गरिदैछ।

sourceDownload