भाग ३: चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२

July 26, 2018

भाग ३ : के तपाईंलाई माथेमा प्रतिवेदनको बारेमा थाह छ? Part 3 of a series of info-graphics prepared on the Mathema Commission report that analyzes discrepancies, problems and challenges seen in the medical education in Nepal.

sourceDownload