भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण

December 17, 2018

भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पुनर्निर्माणको काम पनि जारी छ  # सर्वेक्षण गरिएका कुल घरपरिवार संख्या ९९६५८२ # निर्माण सम्पन्न घरहरूको संख्या ३२६५१२ #निर्माणाधीन घरहरूको संख्या ५६०७८१ 

sourceDownload