Resource

आर्थिक गणना २०७५ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन (तेश्रो भाग) सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

July 15, 2020 BS

The "आर्थिक गणना २०७५ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन (तेश्रो भाग) सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति" is published by Central Bureau of Statistics and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Industry. This publication is in Nepali and is published in pdf format.