Resource

आ.व. २०७५/७६ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) का सम्बन्धमा २०७५ साल वैशाख २७, ३० र ३१ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरुले राख्नु भएका मुख्य विचारहरुको संक्षिप्त प्रतिवेदन २०७५

January 30, 2019

The "आ.व. २०७५/७६ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) का सम्बन्धमा २०७५ साल वैशाख २७, ३० र ३१ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरुले राख्नु भएका मुख्य विचारहरुको संक्षिप्त प्रतिवेदन २०७५" is published by House of Representative and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics. This publication is in Nepali and is published in pdf format.