Resource

एसियाली विकास बैंक सदस्य तथ्याङ्क पुस्तिका

August 03, 2018

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को नेपालका लागि राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले मानव पुँजी सिर्जना गर्दै नेपालको उर्जा, यातायात र सहरी सुबिधामा रहेका पूर्वाधारका अवरोधहरुलाई सम्बोधन गर्दछ |