Resource

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताको  सम्बन्धी सूचना

May 28, 2020 BS

The "चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताको  सम्बन्धी सूचना" is published by Ministry of Education, Science and Technology and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Service. This publication is in English & Nepali and is published in pdf format.