Resource

देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति (आर्थक वर्ष २०७४/७५ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित)

May 21, 2018

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित)