देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रेस विज्ञप्ति (आर्थिक वर्ष २०५९/६० को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित)

August 12, 2020

The "देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रेस विज्ञप्ति (आर्थिक वर्ष २०५९/६० को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित)" is published in by Nepal Rastra Bank and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Resource Menu of the Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market & Finance . This publication is in Nepali and is published in pdf format.

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter