Resource

पुनरावेदक/ प्रतिवादी: जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट एवं आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी: श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार समेत

August 20, 2021 BS

The "पुनरावेदक/ प्रतिवादी: जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट एवं आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी: श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार समेत" is published by Nepal Kanun Patrika and can be found in the Research and Journal of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Law & Justice. This publication is in Nepali and is published in pdf format.