पुनरावेदक/ प्रतिवादी: जिल्ला रौतहट इनरवारी गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय, बारा सिमराअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय, रतनपुरीमा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको शशिकान्त तिवारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी: सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेस क्याप पिपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

August 20, 2021

The "पुनरावेदक/ प्रतिवादी: जिल्ला रौतहट इनरवारी गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय, बारा सिमराअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय, रतनपुरीमा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको शशिकान्त तिवारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी: सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेस क्याप पिपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार" is published in 2074 BS by Nepal Kanun Patrika and can be found in the Research and Journal of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Resource Menu of the Nepal in Data Portal by selecting the section Law & Justice . This publication is in Nepali and is published in pdf format.

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter