Resource

बारा र पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरीबाट प्रभावितहरुको पुनर्स्थापना तथा घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/१२/२१ को निर्णय 

April 15, 2020 BS

The "बारा र पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरीबाट प्रभावितहरुको पुनर्स्थापना तथा घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/१२/२१ को निर्णय " is published by Nepal Disaster Risk Reduction Portal and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.