Resource

माननीय मन्त्री चक्रपाणी खनालज्यूको नेतृत्वमा 2075 साल भाद्र मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु

May 24, 2019

The "माननीय मन्त्री चक्रपाणी खनालज्यूको नेतृत्वमा 2075 साल भाद्र मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु" is published by Ministry of Agricultural Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.