संविधान सभा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति अवधारणा पत्रमा आधारित व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन २०६६

February 08, 2023

The "संविधान सभा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति अवधारणा पत्रमा आधारित व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन २०६६" is published in 2066 BS by Federal Parliament Library and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Resource Menu of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics . This publication is in Nepali and is published in pdf format.

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter