Resource

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५-७६

May 22, 2018

सङ्घीय संसदमा राष्ट्रपतिज्यूले मिति २०७५ जेठ ७ गते प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ