Resource

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा तथा बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको मिति/समय तालिका प्रकाशित ( स.प्र. बल नेपाल, नं. ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली )

May 03, 2020

The "सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा तथा बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको मिति/समय तालिका प्रकाशित ( स.प्र. बल नेपाल, नं. ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली )" is published by Armed Police Force Nepal and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.