Resource

TEA SURVEY 2075

July 23, 2018

चिया खेतिको विस्तारसंगै यससम्बन्धी तथ्याङ्कको महत्व पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ | तसर्थ, चिया सम्बन्धी सुचनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको सहकार्यमा नेपाल भर व्यवसायिकरुपमा चिया खेति गर्ने कृषक/व्यवसयीहरुको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा व्यावसयिक चिया इ सर्वेक्षण गरि नतिजा प्रकासन गरिएको छ |