Resources

२०७५ सालमा सार्वजनिक बिदाको सूची

The "२०७५ सालमा सार्वजनिक बिदाको सूची" is published by Ministry of Home Affairs and can be found in the Laws, Policies and Strategies of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट जारी श्वेतपत्र

The "देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट जारी श्वेतपत्र" is published by Ministry of Finance and can be found in the Laws, Policies and Strategies of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market & Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०७४

राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७४

तीव्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलन तथा दिगो विकासका लागि नेपालको संविधान बमोजिन दूरगामी सोच सहितको विकास योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा...

आर्थिक ऐन, २०७१

The "आर्थिक ऐन, २०७१" is published by Ministry of Finance and can be found in the Publications of Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market and Finance...