Resources

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य

The "आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य" is published by Ministry of Economic Affairs and Planning and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

The "आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन" is published by Ministry of Economic Affairs and Planning and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

दरखास्त आव्हान - तथ्याङ्कमा आधारित पत्रकारिता

दरखास्त आव्हान  विकास उद्यमीको नेपाल इन डाटा इनिसिएटीभले प्रदेश ३ को आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा "तथ्याङ्कमा आधारित पत्रकारिता" विषयक ३ दिने निःशुल्क तालिमको आयोजना गर्दैछ | सो तालिम मंसिर ८ देखि  मंसिर १२ गते सम्म हेटौडामा हुन ग...

मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

The "मन्त्रालयगत प्रगति विवरण" is published by Ministry of Economic Affairs and Planning and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

The "आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम" is published by Ministry of Economic Affairs and Planning and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.