अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०१७: नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक

May 01, 2017

नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक ने.रु ९,७०० मासिक रहेको छ ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter