Insight

भाग १: चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२

    July 25, 2018भाग १ : के तपाईंलाई माथेमा प्रतिवेदनको बारेमा थाह छ? Part 1 of a series of info-graphics prepared on the Mathema Commission report that analyzes discrepancies, problems and challenges seen in the medical education in Nepal.