Insight

नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति

    February 16, 2018२००८ फागुन ११ गते जन्मेका के.पी. ओली, नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका छन्। उनको नियुक्ति २०७४ फागुन ३ गते भएको हो।