नेपालमा भ्रष्टाचार  बढ्दै जानुका जिम्मेवार पक्षहरु

February 07, 2019

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन "नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५" अनुशार नेपालमा भ्रष्टाचार  बढ्दै जानुका जिम्मेवार पक्षहरु #भ्रष्ट्राचारमुक्तनेपाल Commission for the Investigation of Abuse of Authority -CIAA HelloSarkar download the report https://bit.ly/2GqsjV7

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter