पुनर्निर्माण अनुदान वितरणमा हालसम्म भएको प्रगति

April 25, 2017

हालसम्म ३.५६ प्रतिशत लाभग्राहिहरुले मात्र पूर्णरुपमा घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter