Insight

भाग २: चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२

    July 26, 2018भाग २ : के तपाईंलाई माथेमा प्रतिवेदनको बारेमा थाह छ? Part 2 of a series of info-graphics prepared on the Mathema Commission report that analyzes discrepancies, problems and challenges seen in the medical education in Nepal.