Insight

मधेशमा बाढीपछिको पुनरुत्थान

    December 14, 2017राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार बाढीले ६० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको क्षती पुर्याएको छ साथै पुनरुत्थानको लागी ७३ अर्ब २४ करोड आवश्यक देखिन्छ।