लक्ष्य १५: पृथ्वीको भुपरिधिस्तरिय पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनर्स्थापन गर्ने, वनको दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण विरुद्ध लड्ने र जमिनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यसलाई उल्ट्याउने तथा जैविक विविधताको क्षतिलाई रोक्ने

December 10, 2020

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter