वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका कामदारहरुको देशगत मृत्युको विवरण

May 20, 2018

पछिल्ला ९ बर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका नेपाली कामदारहरुको संख्या ५,८९२ पुगेको छ र सबैभन्दा धेरै मृत्यु हृदयघातका कारण भएको छ ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter